Вторник 27, Юли 2021г.
Публикувана на: 27.11.2020г.

Дневен режим за обучение от разстояние в електронна среда от 30.11.2020 г.

 

Начало на учебните занятия

 8:30 ч. -  I смяна за всички ученици I-VII клас

13:00 ч. – II смяна за учениците от ЦДО – I, II и III клас

13:00 ч.- II смяна за учениците от  2 а клас за периода  30.11- 06.12.2020 г.

 

Графици за провеждане на учебните занятия

А/ НАЧАЛЕН ЕТАП

I СМЯНА - I-IV клас

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 НАЧАЛО НА ЧАСА

 КРАЙ НА ЧАСА

 МЕЖДУЧАСИЕ

I - ви

08ч. 30 мин.

08ч. 50 мин.

 15 минути

II - ри

09ч. 05 мин.

09ч. 25 мин.

 15 минути

III - ти

09ч. 40 мин.

10ч. 00 мин.

 20 минути

IV - ти

10ч. 20 мин.

10ч. 40 мин.

 15 минути

V - ти

10ч. 55 мин.

11ч. 15 мин.

 15 минути

VI - ти

11ч. 30 мин.

11ч. 50 мин.

 

 

II СМЯНА- ЦДО, 2а клас за периода 30.11.20-06.12.20г.

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 НАЧАЛО НА ЧАСА

 КРАЙ НА ЧАСА

 МЕЖДУЧАСИЕ

I - ви

13ч. 00 мин.

13ч. 20 мин.

 15 минути

II - ри

13ч. 35 мин.

13ч. 55 мин.

 15 минути

III - ти

14ч. 10 мин.

14ч. 30 мин.

 20 минути

IV - ти

14ч. 50 мин.

15ч. 10 мин.

 15 минути

V - ти

15ч. 25 мин.

15ч. 45 мин.

 15 минути

 

 

 

 

Б/ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ПЪРВА СМЯНА - V, VI,VII клас

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

 НАЧАЛО НА ЧАСА

 КРАЙ НА ЧАСА

 МЕЖДУЧАСИЕ

I - ви

08ч. 30 мин.

09ч. 00 мин.

 10 минути

II - ри

09ч. 10 мин.

09ч. 40 мин.

 10 минути

III - ти

09ч. 50 мин.

10ч. 20 мин.

 20 минути

IV - ти

10ч. 40 мин.

11ч. 10 мин.

 10 минути

V - ти

11ч. 20 мин.

11ч. 50 мин.

 10 минути

VI - ти

12ч. 00 мин.

12ч. 30 мин.

 10 минути

VII - ти

12ч. 40 мин.

13ч. 10 мин.

 10 минути

VII - ти

13ч. 20 мин.

13ч. 50 мин.

 

 

  • Учителите от II смяна ЦДО провеждат не-повече от 3 учебни часа самоподготовка с учениците .
  • Часовете по ФУЧ и обща подкрепа се провеждат 10 мин. след края на последния учебен час по актуализиран график за ОЕСР от 30.11.2020 г.
  • При синхронното обучение от разстояние в електронна среда учебните часове следват утвърденото седмично разписание от 15.09.2020г.
Сподели: