Вторник 11, Август 2020г.

МАТЕРИАЛНОТЕХНИЧЕСКА БАЗА

 

 

Училището е разположено в западната част на града на ул.”Граф Игнатиев” на обща площ 7ООО кв.м.Застроената площ е 5 600 кв.м.Разполага с  три  масивни  сгради:

 

            - сграда   начален курс – два етажа , компютърен кабинет

- сграда прогимназия  - два етажа с 14 кабинет , компютърен кабинет

- два  физкултурни  салона

            Отоплението на сградите е с локално парно.

               

 Специализирани кабинети, оборудвани с учебно-технически средства, подпомагащи и улесняващи учебния процес по биология, физика, химия, география и история.

Компютърни кабинети, оборудван с нови, модерни компютри, интернет връзка, принтери,  телевизор, цифров фотоапарат, камера. Оборудването на кабинетите дава възможност за обучение и работа в условията на бързо развиващите се информационни технологии.

Добра спортна база:

Закрита – два  физкултурни  салона с волейболно игрище, мини баскетбол, бадминтон и гимнастически уреди.

Сподели: