Събота 28, Май 2022г.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:
 
30.10.2021г. –01.11.2021г. вкл. есенна
24.12.2021г. –03.01.2022г. вкл.коледна
01.02.2022г.междусрочна
01.04.2022г. –10.04.2022г. вкл. пролетна за І –ХІ клас
07.04.2022г. –10.04.2022г. вкл.пролетна за XIIклас
 
2.Неучебни дни
 
18.05.2022г. държавен зрелостен изпитпо български език и литература
20.05.2022г.втори държавен зрелостен изпити държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2022г.неучебен, но присъствен ден за училищни,просветни и културни дейности РД09-1804/ 31.08.
 
14.06.2022г. изпитпо български език и литература от националното външно оценяване в края на VIIи на Х клас
16.06.2022г.изпитпо математикаот националното външно оценяване в края на VIIи на Х клас
 
3. Начало на втория учебен срок 02.02.2022г.I –ХIІклас
 
4. Край на втория учебен срок12.05.2022г.ХІІ клас (13 учебни седмици)
 
31.05.2022г.І–III клас (14учебни седмици)
15.06.2022г.IV –VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022г.V –VІ клас (18 учебни седмици за паралелкив спортни училища)
30.06.2022г.VII–ХІ клас (18 учебни седмици+ 2или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. –31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)
Сподели: