Четвъртък 27, Януари 2022г.

КЛИМЕНТОВИ ПРАЗНИЦИ 2020

25 ноември - Ден на Свети Климент Охридски
Присъдена с решение на Педагогическия съвет КЛИМЕНТОВА НАГРАДА за ученик за 2020-2021г. е
ИННА МИРОСЛАВОВА КЪНЧЕВА ученичка от 7 А клас
Присъдена с решение на Педагогическия съвет КЛИМЕНТОВА НАГРАДА за учител за 2020-2021г. е
г-жа Ивелина Стоянова Шумакова учител по математика и информатика и информационни технологии
 
 
 
 
 
     
25 ноември -
Ден на Свети Климент Охридски!
25 ДОСТОЙНИ УЧЕНИЦИ НА КЛИМЕНТ ще носят гордо своето призвание, ще резнасят славата и доброто в себе си, ще бъдат пример и достойни за следване!
 
 
 
 
 
 
 
+22
 
 
 
     
НИЕ МЕЧТАЕМ И ТВОРИМ!
       ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА - ПРОЕКТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС
Сподели: