Сряда 18, Май 2022г.
Съобщения за раздел "Профил на купувача"
Дата на публикуване: 14.12.2018г.
Уникален номер в Регистъра на ОП: 883733
Описание на поръчката: Доставка на гориво
Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление